Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

kerkun
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kerkun
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamesoute mesoute

June 19 2018

kerkun
8462 568c 500
Oh, the beauty!
Reposted fromMichfits Michfits viavstane vstane
kerkun
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viamesoute mesoute
kerkun
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viamesoute mesoute
kerkun
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
kerkun
0845 7b7e 500
Reposted frommesoute mesoute
kerkun
0849 f29d 500
Reposted frommesoute mesoute
kerkun
5119 21a6 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamesoute mesoute

June 11 2018

kerkun
0158 1dfc 500
kerkun
5820 f447 500
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viamesoute mesoute

June 09 2018

kerkun
4168 448e
Reposted frompastelowe pastelowe viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
kerkun
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
kerkun

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
kerkun
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
7436 312a
'Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość.'
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
kerkun
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl