Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

kerkun
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viamdjg mdjg
kerkun
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamywonderland mywonderland

May 17 2017

kerkun
1180 83b0 500
Reposted fromxtal xtal viamefir mefir
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamefir mefir

May 10 2017

kerkun

May 04 2017

kerkun
7259 5105
Reposted fromGIFer GIFer viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamesoute mesoute
kerkun
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viamesoute mesoute
kerkun
8224 3c27
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viamywonderland mywonderland
kerkun
5635 6004 500
Reposted fromdabkowa dabkowa viamywonderland mywonderland
kerkun
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamesoute mesoute
kerkun
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
kerkun
przez lata poznajesz tysiące osób,  aż pewnego dnia spotykasz kogoś,  kto zmienia Twoje życie.  Na zawsze.
Reposted fromhole-love hole-love viamesoute mesoute
kerkun
musimy pozbyć się życia, jakie zaplanowaliśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. 
Reposted fromhole-love hole-love viamesoute mesoute
kerkun
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
3042 1781

They grow up so fast

Reposted frommyry myry viaNaitlisz Naitlisz
kerkun

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromjozefspace jozefspace viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl