Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

kerkun
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamefir mefir
kerkun
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaakrew akrew

October 09 2018

kerkun

Naj­krótsze wy­razy "tak" i "nie" wy­magają najdłuższe­go zas­ta­nowienia.


— Pitagoras
kerkun
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute

October 06 2018

kerkun
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
kerkun
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute

October 02 2018

kerkun
Czasem możesz mieć gorszy dzień, ale to tylko dzień. Kolejnego poranka musisz wstać i spróbować na nowo iść do przodu.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kerkun
Mówią, że potwory żyją pod naszymi łóżkami. Mylą się, bo naprawdę potwory żyją w naszych umysłach.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
kerkun
Czasami między ludźmi bywają dni, gdy najwięcej do powiedzenia ma cisza pomiędzy nimi.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
kerkun
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść,
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"

September 24 2018

kerkun
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

September 22 2018

kerkun
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viakomplikacja komplikacja

September 19 2018

kerkun
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viaMissMurder MissMurder

September 18 2018

kerkun
4819 55e5
Reposted fromMatalisman Matalisman viakomplikacja komplikacja
kerkun
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kerkun
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

September 17 2018

kerkun
2014 9de5 500
kerkun
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viavalardohaeris valardohaeris
kerkun

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
kerkun
0181 1336 500
Reposted fromtfu tfu viatentego tentego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl