Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

kerkun
kerkun
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (1)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viamesoute mesoute
kerkun
1229 33ab 500
Reposted frompiehus piehus viaNaitlisz Naitlisz

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viamesoute mesoute
kerkun
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viakomplikacja komplikacja
kerkun
Je länger man guckt, desto lustiger wird es :D
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaakrew akrew
kerkun
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakrew akrew
kerkun
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus viamywonderland mywonderland
kerkun
kerkun
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viavstane vstane
kerkun
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viavstane vstane
kerkun
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viamywonderland mywonderland
kerkun
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
kerkun
Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamywonderland mywonderland
kerkun
kerkun
6831 4f47

April 14 2018

kerkun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl