Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

kerkun
Za każdym razem, gdy się z kimś rozstajesz, zostawiasz u tego kogoś kawałek swojej duszy A ten ból… to jest brak tego kawałka. Boli, bo jest u kogoś innego . Czasem widzę te kawałki na różnych ludziach, jako takie małe niebieskie światełka. [ Samotáři, 2000]
— czy widzisz jak lśnię na niebiesko?
Reposted frompasazerka pasazerka viagonnabebetter gonnabebetter
kerkun
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaZycienablogu Zycienablogu
kerkun
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaZycienablogu Zycienablogu
kerkun
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"

December 10 2019

kerkun
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaSkydelan Skydelan
kerkun
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaSuckMyDick SuckMyDick
kerkun
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
4005 07c9 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
kerkun
4005 07c9 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
kerkun
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
kerkun
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaxvcth xvcth

November 22 2019

kerkun
Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie dają się złamać, świat zabija.
— Ernest Hemingway - Pożegnanie z bronią
Reposted fromaleander aleander viaSilentForest SilentForest
kerkun
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
kerkun
Niby początki są trudne, ale to przez końce nie śpisz po nocach.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl