Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

kerkun
jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted fromnutt nutt viamesoute mesoute
kerkun
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
kerkun
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viamesoute mesoute
kerkun
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute

August 16 2018

kerkun
kerkun
kerkun
4549 65a5 500
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
kerkun
Reposted fromkarmacoma karmacoma
kerkun
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
kerkun
5686 fb17
kerkun
2459 9025
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viakarmacoma karmacoma
kerkun
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute
kerkun
6619 95fe 500
26.

August 07 2018

kerkun
A jakie to ma znaczenie, że był w moim świecie kilka dni? Przecież te kilka dni były ważniejsze niż całe lata mojego życia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

August 06 2018

kerkun
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viamesoute mesoute
kerkun
4549 65a5 500
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
kerkun
8400 8d8c 500
Reposted fromantichris antichris viakarmacoma karmacoma
kerkun
Reposted fromkarmacoma karmacoma
kerkun
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
kerkun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl