Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

kerkun
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
kerkun
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
kerkun

nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaniamy aniamy

June 27 2017

kerkun
7875 5825
kerkun

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaaniamy aniamy

June 26 2017

kerkun
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamesoute mesoute
kerkun
6352 6252
Reposted fromnumbereight numbereight viamesoute mesoute
kerkun
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamesoute mesoute
kerkun
Najbardziej przeraża mnie to, że ciebie nie ma, a ja nadal muszę oddychać.
— Nina Reichter "Ostatnia spowiedź"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamesoute mesoute
kerkun

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
kerkun
I nieraz pozostaje Ci już tylko krzyk z gardła
— Quebonafide-Zorza
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir

June 24 2017

kerkun
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaaniamy aniamy

June 16 2017

kerkun
1253 e410
Reposted fromtfu tfu viaakrew akrew
kerkun
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamesoute mesoute

June 12 2017

kerkun

June 11 2017

kerkun
kerkun
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
kerkun

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaaniamy aniamy

June 10 2017

kerkun
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
kerkun
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl