Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

kerkun
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viafutureiscoming futureiscoming
kerkun

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

kerkun
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska

August 07 2017

kerkun
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute

July 17 2017

kerkun
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamesoute mesoute
kerkun
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu
— Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamesoute mesoute

July 09 2017

7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamesoute mesoute

June 28 2017

kerkun
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
kerkun
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
kerkun

nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaniamy aniamy

June 27 2017

kerkun
7875 5825
kerkun

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaaniamy aniamy

June 26 2017

kerkun
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamesoute mesoute
kerkun
6352 6252
Reposted fromnumbereight numbereight viamesoute mesoute
kerkun
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamesoute mesoute
kerkun
Najbardziej przeraża mnie to, że ciebie nie ma, a ja nadal muszę oddychać.
— Nina Reichter "Ostatnia spowiedź"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamesoute mesoute
kerkun

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl