Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamesoute mesoute
kerkun
kerkun

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek

July 08 2015

kerkun
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
kerkun
5888 e0cd
Reposted fromiamstrong iamstrong viawildnesshearts wildnesshearts
kerkun
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viaarrependimento arrependimento

July 02 2015

kerkun
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.

June 30 2015

kerkun
kerkun
Możesz wszystko, tylko zacznij w siebie wierzyć.. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAinsworthCass AinsworthCass
kerkun
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viakarmacoma karmacoma
kerkun
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz

June 29 2015

kerkun
5422 3670 500

June 28 2015

kerkun
5537 533f
Reposted fromniefajna niefajna viaarrependimento arrependimento
kerkun
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakomplikacja komplikacja

June 10 2015

3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viaarrependimento arrependimento

May 18 2015

4152 2990
Reposted fromfinkregh finkregh viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Złe decyzje - dosłownie ;)
Reposted fromwedrujacy wedrujacy viakomplikacja komplikacja
kerkun
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja
5713 3bca

4gifs:

Chicken didn’t recognize her friend with his new haircut. [video]

Reposted fromangelicality angelicality viakomplikacja komplikacja
kerkun
0452 1a3c
Reposted fromMeely Meely viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl