Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

kerkun
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
kerkun
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viafutureiscoming futureiscoming

June 09 2017

kerkun
5610 6e4c 500
kerkun
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viamesoute mesoute

June 01 2017

kerkun
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
0793 cf7b 500
kerkun
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viafutureiscoming futureiscoming

May 19 2017

kerkun
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viamdjg mdjg
kerkun
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamywonderland mywonderland

May 17 2017

kerkun
1180 83b0 500
Reposted fromxtal xtal viamefir mefir
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamefir mefir

May 10 2017

kerkun

May 04 2017

kerkun
7259 5105
Reposted fromGIFer GIFer viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamesoute mesoute
kerkun
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viamesoute mesoute
kerkun
8224 3c27
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viamywonderland mywonderland
kerkun
5635 6004 500
Reposted fromdabkowa dabkowa viamywonderland mywonderland
kerkun
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl