Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

kerkun
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamesoute mesoute

June 12 2017

kerkun

June 11 2017

kerkun
kerkun
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
kerkun

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaaniamy aniamy

June 10 2017

kerkun
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
kerkun
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
kerkun
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viafutureiscoming futureiscoming

June 09 2017

kerkun
5610 6e4c 500
kerkun
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viamesoute mesoute

June 01 2017

kerkun
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
0793 cf7b 500
kerkun
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viafutureiscoming futureiscoming

May 19 2017

kerkun
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viamdjg mdjg
kerkun
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamywonderland mywonderland

May 17 2017

kerkun
1180 83b0 500
Reposted fromxtal xtal viamefir mefir
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamefir mefir

May 10 2017

kerkun

May 04 2017

kerkun
7259 5105
Reposted fromGIFer GIFer viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl