Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

kerkun
1189 6208 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
kerkun
Czasem tęsknie za starym życiem, za dawną mną, za ludźmi, którzy kiedyś byli ważni...  Tak wiele się zmieniło. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viamywonderland mywonderland
kerkun
kerkun
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaNaitlisz Naitlisz

January 07 2018

kerkun
6411 d983 500
Reposted fromdramaturg dramaturg viafutureiscoming futureiscoming

November 07 2017

kerkun
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu. Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viayourheartbeat yourheartbeat

October 29 2017

kerkun

October 28 2017

kerkun

October 24 2017

kerkun
4084 7c1f 500

August 27 2017

kerkun
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viafutureiscoming futureiscoming
kerkun

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

kerkun
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska

August 07 2017

kerkun
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute

July 17 2017

kerkun
8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamesoute mesoute
kerkun
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu
— Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl