Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

kerkun
7294 5439 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
5563 e743
taka smutna prawda hee
Reposted fromorchis orchis viaaniamy aniamy
2363 54b7 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazabka zabka
kerkun
9768 9d39
Reposted from4777727772 4777727772 viaaniamy aniamy
kerkun
9212 bb11
Reposted fromphilipp philipp viaNaitlisz Naitlisz
0712 dceb 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
1189 6208 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNaitlisz Naitlisz
kerkun
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
kerkun
Czasem tęsknie za starym życiem, za dawną mną, za ludźmi, którzy kiedyś byli ważni...  Tak wiele się zmieniło. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viamywonderland mywonderland
kerkun
kerkun
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaNaitlisz Naitlisz

January 07 2018

kerkun
6411 d983 500
Reposted fromdramaturg dramaturg viafutureiscoming futureiscoming

November 07 2017

kerkun
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu. Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viayourheartbeat yourheartbeat

October 29 2017

kerkun

October 28 2017

kerkun

October 24 2017

kerkun
4084 7c1f 500

August 27 2017

kerkun
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viafutureiscoming futureiscoming
kerkun

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

kerkun
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl